Różne sposoby wspierania osób bezrobotnych przez Urząd Pracy

Comment

Ciekawostki

Współcześnie osoby bezrobotne nie powinny czuć się osamotnione. Nie w sensie pozostawania bez pracy, ale w kwestii pomocy w zmianie sytuacji. Państwo oferuje różne formy wsparcia, od świadczeń pieniężnych na kursach kwalifikacyjnych kończąc.

Ostatnie lata przyniosły sporo zmian na rynku pracy, nie tylko w kwestii postępu technologicznego, ale i rozwoju środków pomocy. Choć procent osób pozostających bez pracy spada, to nadal jest to spory problem dla wielu bezrobotnych. Szczęśliwie, metody wsparcia ewoluują wraz ze zmianami tendencji w tym sektorze. Między innymi to Urzędy Pracy wprowadziły kilka programów skierowanych do osób w każdym wieku. Z wielu z nich mogą skorzystać osoby wyłącznie do 30 roku życia, jednak starsi nie są poszkodowani. Dla nich natomiast przeznacza się wiele kursów zawodowych, szkoleń i dofinansowań.

Przechodząc do sedna, młodzi bezrobotni mogą liczyć na m.in. o bon szkoleniowy na podniesienie kwalifikacji zawodowych, zaś miejsce kursu wyznacza kandydat. Podobną rolę pełni bon stażowy. Z kolei bon zatrudnieniowy skierowany jest do osób już posiadających wyższe wykształcenie. Umożliwia on refundację części kosztów zatrudnienia dla pracodawców. Ciekawą formą wsparcia jest bon na zasiedlenie,z którego mogą skorzystać osoby, które znalazły pracę w odległości min. 80 km od miejsca zamieszkania.

W przypadku osób bezrobotnych, którzy przekroczyli już 30 rok życia, to mogą oni ubiegać się o nieco inne formy wsparcia. Są to: prace interwencyjne, roboty publiczne, staż, dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia, grant na telepracę (dla osób powracających na rynek pracy), jednorazowe środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej bądź jej założenie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, pożyczka szkoleniowa, dofinansowanie do studiów podyplomowych lub uprawnienia sep.

Urząd Pracy jest więc jedną z instytucji, która oferuje wiele sposobów na zmianę statusu z bezrobotnego na pracującego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *